مدارک صادر شده از طرف دانشگاه علمی کاربردی جهاد

دوره 1 کرم سازی

مدارک افراد ذیل آماده و در آموزشگاه موجود است جهت گرفتن آن به غیر از 5 شنبه ها و با هماهنگی قبلی به آموزشگاه مراجعه فرمایند

نام و نام خانوادگی

ردیف

سیده معصومه موسوی

 

1

مهدی فیروزه

 

2

شهرام دهقانی

 

3

مریم احمدی راد

4

 

فاطمه دلشاد

5

 

فرزانه اسراری اردکانی

6

 

علی زارع

7

 

مهناز عدسی

8

 

ادریس جمالپور

9

 

مهرناز عباس زاده میمندی

10

 

ناهید زالی پور

11

 

جلال قدمی

12

 

اختر رضائی

13

 

ساغر شاهرخ فرد

14

 

شمیلا داد خواه

15

 

سارا قربانی

16

 

زهرا جعفری برگانی

17

 

مهدی جعفری

18

 

فرزانه عبدالهی ابنوی

 

19

 

مهنوش پارسائی

20

 

میلاد محسنی

21

 

راضیه نقاشیان حقیقی

22

 

راضیه غلامی علی کردی

23

 

پریا  غلامی علی کردی

24

 

مونا حمیدی

25

 

عادل شاهسوند حسنی

26

 

علیرضا پایدار

27

 

مینا نوری شوریجه

28

 

زهرا دانش پژوه

29

 

محسن شجاعیان

30