کارگاه ها و ورک شاپهای آموزشی طب سنتی

کارگاه آموزشی حجامت

تاریخ شروع دوره 16 اردیبهشت ماه 1397

مکان : آموزشگاه سبز ایران

زمان: 14 عصر به بعد

***********

کارگاه آموزشی زالو انداز