اسامی کسانی که امتحان تئوری فنی و حرفه ای دارند

توجه :افراد ذیل در تاریخهای اعلام شده امتحان تئوری  دارند.

لطفاً 2 روز قبل از تاریخ های ذکر شده به آدرس های ذیل جهت دریافت و چاپ کارت های آزمون خود اقدام نموده و در ساعت ذکر شده در کارت به آدرس ذکر شده در کارت آزمون مراجعه نمایند.

لینک شماره یک:فقط قسمتی که دارای ستاره قرمز است را پر کنید (زبان سیستم روی انگلیسی تنظیم گردد)

http://77.104.97.239/getcard.aspx

لینک شماره2:

http://azmoon.portaltvto.com/card/card/index/1/80

با در دست داشتن کارت ملی به آدرس : شیراز - درب اول پایگاه - خیابان فرصت شیرازی(سردخانه) - روبروی بیست متری فاضل - مرکز تکنولوژی اطلاعات شیراز (IT)مراجعه فرمایند.

توجه : هر گونه اعتراض به آزمون تئوری ، عملی ، نحوه و تاریخ آزمون فقط  و فقط به سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان فارس مربوط است لطفاً مراتب را به آدرس : شیراز - بلوار سیبویه روبروی قلب الزهراء - سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان فارس - بخش آزمون سازمان- یا به همین آدرس بخش حراست سازمان آن هم فقط به صورت مکتوب ارائه نمائید.

آموزشگاه در این مورد هیچگونه مسئولیت و قدرتی ندارد.

برای آگاهی از شرایط قبولی در آزمون های فنی و حرفه ای کلیک کنید

****************************************************************

توجه اسامی ذیل تئوری کاربر ماساژ دارند:  

   در تاریخ 1397/06/27

1- سمیه یوسفی.

2- مینا نامی.

توجه اسامی ذیل تئوری کاربر ماساژ دارند:  

   در تاریخ 1397/07/01

1- فاطمه رفیعی پور.

2- سیده مریم خاوندگاران.

3- سیده راضیه طباطبائی.

4- الناز اصغری شیرازی.

5- طاهره سادات محمد جعفرنیا.