اسامی کسانی که امتحان تئوری فنی و حرفه ای دارند

توجه :افراد ذیل در تاریخهای اعلام شده امتحان تئوری  دارند.

لطفاً 2 روز قبل از تاریخ های ذکر شده به آدرس های ذیل جهت دریافت و چاپ کارت های آزمون خود اقدام نموده و در ساعت ذکر شده در کارت به آدرس ذکر شده در کارت آزمون مراجعه نمایند.

لینک شماره یک:فقط قسمتی که دارای ستاره قرمز است را پر کنید (زبان سیستم روی انگلیسی تنظیم گردد)

http://77.104.97.239/getcard.aspx

لینک شماره2:

http://azmoon.portaltvto.com/card/card/index/1/80

با در دست داشتن کارت ملی به آدرس : شیراز - درب اول پایگاه - خیابان فرصت شیرازی(سردخانه) - روبروی بیست متری فاضل - مرکز تکنولوژی اطلاعات شیراز (IT)مراجعه فرمایند.

برای آگاهی از شرایط قبولی در آزمون های فنی و حرفه ای کلیک کنید

****************************************************************

توجه اسامی ذیل تئوری کاربر ماساژ دارند:  

   در تاریخ 1397/10/02

1- رقیه لک.

2- سارا زینلی.

3- رضوان زینلی.

4- محبوبه صابری نژاد.

5- فاطمه کامیاب.

6- زهرا جمشیدی.

7- مرضیه کیوانی.

 

توجه اسامی ذیل تئوری کاربر ماساژ دارند:  

   در تاریخ 1397/10/09

1- نرگس زرین چنگ.

2- فاطمه السادات اکبری.