اسامی کسانی که امتحان تئوری فنی و حرفه ای دارند

توجه :افراد ذیل در تاریخهای اعلام شده امتحان تئوری  دارند.

لطفاً 2 روز قبل از تاریخ های ذکر شده به آدرس های ذیل جهت دریافت و چاپ کارت های آزمون خود اقدام نموده و در ساعت ذکر شده در کارت به آدرس ذکر شده در کارت آزمون مراجعه نمایند.

لینک شماره یک:فقط قسمتی که دارای ستاره قرمز است را پر کنید (زبان سیستم روی انگلیسی تنظیم گردد)

http://77.104.97.239/getcard.aspx

لینک شماره2:

http://azmoon.portaltvto.com/card/card/index/1/80

با در دست داشتن کارت ملی به آدرس : شیراز - درب اول پایگاه - خیابان فرصت شیرازی(سردخانه) - روبروی بیست متری فاضل - مرکز تکنولوژی اطلاعات شیراز (IT)مراجعه فرمایند.

برای آگاهی از شرایط قبولی در آزمون های فنی و حرفه ای کلیک کنید

*************************************************

توجه اسامی ذیل تئوری کاربر ماساژ دارند:  

   در تاریخ 1397/10/30

1- فاطمه شاه حسینی فارسی.

توجه اسامی ذیل تئوری ماساژ سوئدی دارند:  

   در تاریخ 1397/10/30

1- فاطمه شاه حسینی فارسی.

توجه اسامی ذیل تئوری کاربر ماساژ دارند:  

   در تاریخ 1397/11/2

1- لیلا پاکدلان فرد.

2- سحر زرین تاج.

3- رقیه امیری.

4- فاطمه بهمنی.

5- فریبا محمد علی پور.

6- زهرا رضائی.

7- مریم صفا قصر احمدی.

8- زهرا حامدی.

9- رقیه عالیشوندی.

توجه اسامی ذیل تئوری ماساژ سوئدی دارند:  

   در تاریخ 1397/11/2

1- لیلا پاکدلان فرد.

2- سحر زرین تاج.

3- رقیه امیری.

4- فاطمه بهمنی.

5- فریبا محمد علی پور.

6- زهرا رضائی.

7- مریم صفا قصر احمدی.

8- زهرا جهانشاهی.

9- مریم خاوندگاران.

10- فاطمه رفیعی پور.

11- زهرا جمشیدی.

توجه اسامی ذیل تئوری ماساژ آروماتراپی دارند:  

   در تاریخ 1397/11/2

1-فاطمه حیدری .

2-مریم خاوندگاران .