اسامی کسانی که امتحان عملی فنی و حرفه ای دارند

لینک اعلام تاریخ آزمون سازمان فنی و حرفه ای استان فارس  :

http://fars.irantvto.ir/index.aspx?siteid=140&fkeyid=&siteid=140&pageid=6142

توجه :افراد ذیل در تاریخ       1397/09/25               ساعت 8 صبح امتحانات عملی کاربر ماساژ دارند.

با در دست داشتن کارت ملی به محل آموزشگاه سبزایران مراجعه نمایند

ارائه کارت شناسائی عکس دار الزامی است . کارآموزانی که کارت شناسائی عکس دار ندارند می بایست نامه عکس دار و مهمور به مهر آموزشگاه ارائه دهند.  

برای آگاهی از شرایط قبولی در آزمون های فنی و حرفه ای کلیک کنید

****************************************************************  

آزمون عملی یکشنبه در تاریخ   1397/09/25 ساعت 8 صبح

افراد ذیل آزمون عملی دارند:

کاربر ماساژ تاریخ آزمون25/9/1397 ساعت 8 صبح

مکان: آموزشگاه سبزایران

 

1

فاطمه اسعدی

2

فرشته زر مهر زمین

3

پری فرزام فرد

4

سارا زارعی

5

سیده زهرا سادات الموسوی

6

فاطمه کریمی

7

مهسا کشاورز

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************  

چارت نمرات تئوری و عملی و نحوه محاسبات نمرات در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.