اسامی کسانی که امتحان تئوری یا عملی دارند

توجه :با عنایت به این موضوع که از اول آذر 1396 امتحانات به صورت استانی برگزار خواهد شد نه کشوری و  به علت نبود بانک سوال استانی امتحان کاربر گیاهان دارویی در تاریخ 1 آذر برگزار نشده و تاریخ آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

امتحان فروشندگی گیاهان داروئی آموزشگاه در تاریخ 1 آذر ماه 1396 آزمون تئوری دارند لطفاً 2 روز قبل از آزمون به لینک ذیل جهت دریافت کارت ورود به جلسه و پرینت آن از طریق لینک ذیل اقدام نمایند:

http://77.104.97.239/getcard.aspx

لطفاً زبان کامپیوتر یا گوشی روی انگلیسی تنظیم گردد. فقط قسمتهای ستاره قرمز دار را پر کنید.

1- سید علی اصغر آهوئی.

2-  رمضان رشیدی گل روئینه .

3- محمود اشکنانی .

 4- محمد جباری .

5- محسن شجاعیان .

6-  محمد جعفر فربود استهباناتی .

7-فاطمه کریم زاده .

8- الناز عابدی اردکانی .

9-  راضیه نقاشیان حقیقی.

10-ویدا جاویدی خیرآبادی .

11- زهرا صوفی .

12- مریم احمدی راد .

13-  افسانه حسن زاده .

14- نجمه صانعی نیا .

15- مهین باقری مطلق .

16- سکینه افشار.

17- زینب زراعت .

18- نرگس محسنی .

19- مهشید مرادی .

20- نسرین حسن زاده .

21- فهیمه صدیق .

22-  لیلا حسن زاده شورابی .

23-  ناهید رحیمی .

24- فاطمه کرمی.

25- محسن فتح پور .

26-  مهدی فیروزه .

27-  سید مرتضی حقیقت .

28-  هادی مهدی نژاد .

29- شهرام دهقانی .