اسامی کسانی که مدرکشان آماده است

اسامی زیر کسانی که از سال 1389 تا 1395 مدارک خود را دریافت نکرده اند (سازمان آموزش فنی و حرفه ای)و مدارکشان در آموزشگاه موجود است لطفاً  هر چه سریعتر برای دریافت آن به آموزشگاه مراجعه نمایند بقیه باید از طریق سایت و اصلاح آدرس پستی (یا اداره آموزش فنی و حرفه ای استان فارس بخش آزمون )اقدام به دریافت آن  نمایند.

 

1- مرتضی پور خموش

2- سعیده پور خموش

3- زهرا رمضاتپور

4-فاطمه اکبر زاده

------------

5- الهام فروتن گله زن اقری

6-هاجر شعبانی

7- معصومه خادمی

8-آمنه خلیلی

9- محسن فزونی

10-حمید رضا چیت ساز

11- کریم بینا

--------------

12مجید قربانی

13-نعمت اله چوگانی

14محمد فرزانه

15- الهام مصلو

-------------

16- عهدیه آرایش

17-مریم حسینی

18- الهام محمدی نیا

19- الهام سام

20- محبوبه ارایش

21- سمانه علی محمد زاده

22- مهناز نورانی

-------------------

23-لیلا مرتضوی فر

24-الهه موثق

25- طناز عباسی طاد

26-نرجس عابدیان خانکهدانی

27-معصومه همتی گشتاسب

28- فاطمه فخار

29- میترا کدخدا

30-فاطمه مکرمی

31- فریبا زارعی ترمه

32- درنا خدادادی

33- لیلا طارمی

34- صدیقه نعمتی

35- شهره جعفری ورنوسفادرانی

36- زهرا حاج ملک

37- رضا بیات

38- رضا صابری

39-علیرضا فتح اله زاده

40-علیرضا غلامحسین نژاد

41-ناهید حیدری جابری

--------