اسامی کسانی که مدرکشان آماده است

اسامی زیر کسانی که از سال 1389 تا 1395 مدارک خود را دریافت نکرده اند و مدارکشان در آموزشگاه موجود است لطفاً  هر چه سریعتر برای دریافت آن به آموزشگاه مراجعه نمایند بقیه باید از طریق سایت و اصلاح آدرس پستی اقدام به دریافت آن از درب منزل نمایند.

 1- زهرا حاج ملک

2- طوبی مرادی

3- فاطمه هاشمی

4- عصمت سمیعی

5-فاطمه یاسمی

6- ناحید حیدری جابری

7- لیلا مرتضوی فرد

8- الهه موثق

9- فریبا زارعی ترمه

10- نرجس عابدی خانکهدانی

11- معصومه همتی گشتاسب

12- فاطمه فخار

13- میترا کدخدا

14- رضیه زارع

15- طاهره اسلاملو

16- فاطمه مکرمی

17- درنا خدادادی

18- لیلا طارمی

19- صدیقه نعمتی

20- شهره جعفری ورنو سفادرانی

21- رضا بیات

22- رضا صابری 

23- علیرضا فتح اله زاده

24- سمانه علی محمد زاده

25- علیرضا غلامحسین نژاد

26- محبوبه آرایش

27- الهام سام

28- الهام محمدی نیا

29- مریم حسینی

30- عهدیه آرایش

31- فریبا زارعی

32- مهناز نورائی

33- الهام مصلو

34- مجید قربانی

35- نعمت اله چوگانی

36- محمد فرزانه

37- کریم بینا

38- حمید چیت ساز

39- محسن فزونی

40- آمنه خلیلی

41- معصومه خادمی

42- هاجر شعبانی

43- الهام فروتن گله زن اقری