دوره های ماساژ و کمکهای اولیه

برای آموزش بیشتر و اطلاع از تدریس، فیلمهای آموزشی و...  

در کانال تلگرام ما حتماً عضو شوید .

اگر به دنبال کاری پر درآمد به همراه مدرک معتبر برای داخل و خارج از کشور هستید.....

با صرف کمترین هزینه علوم ذیل را در آموزشگاه فنی و حرفه ای سبزیران

دارای پروانه تاسیس از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور فرا گرفته و آینده شغلی خویش را تضمین نمایید.
 

 

توجه: رشته های ماساژ و وابسته به آن

فقط مختص خانم ها می باشد.

1-کاربر ماساژ (ماساژ کلاسیک و عمومی):

شغلی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد شایستگی هایی از قبیل : رعایت ایمنی و بهداشت،ارزیابی عوامل ناشی از انجام ماساژ ، برقراری ارتباط موثر و مطلوب در محیط کار، آمادگی ذهنی و جسمانی ماساژور وبکارگیری ساختار و نحوه قرارگیری آناتومی و عملکرد و رفتار فیزیولوژی اندام ، موارد منع استفاده از انجام ماساژ واجرای ماساژ و روش ها و تکنیک های آن و انجام ماساژ موضعی و عمومی بدن برآید.

ویژگی های کارآموز ورودی:

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم .

 حداقل توانایی جسمی و ذهنی : دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست.

مهارت های پیش نیاز : ندارد .‫

٭ تعریف دقیق استاندارد ( اصطلاحی ): فردی است که با استفاده از یک سری حرکات و مهارت های دستی که به طور منظم و خاص بر روی بافت های بدنجهت تاثیر بر سیستم عصبی ، عضلانی ، پوست ، مفاصل و گردش خون حرکاتی را انجام می دهد که به رفع تنشهایعصبی ، گرفتگی عضلانی و رفع خستگی های جسمی و روحی کمک می کند.

٭ اصطلاح انگلیسی استاندارد ( و اصطلاحات مشابه جهانی ): ‫‪Massage

 

ﻋﻨﺎوﻳﻦ  استاندارد بین المللی دوره آموزشی:‫

رعایت موارد بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در محل انجام ماساژ.

 ‫ارزیابی عوامل ناشی از انجام ماساژ و بکارگیری دستورالعمل های بیومکانیکی و ارگونومی (مهندسی ‫انسانی) .

‫برقراری ارتباط موثر و مطلوب در محیط کار و رعایت اخلاق حرفه ای.

 ‫آمادگی ذهنی و جسمانی کاربر (ماساژور) و توسعه و حفظ آن.

 ‫بکارگیری ساختار و نحوه قرارگیری (آناتومی) و عملکرد و رفتار (فیزیولوژی) اندام ها .

‫کاربرد متدها و سبک ها ، ممنوعیت ها ، موارد منع استفاده و تاثیرات انجام ماساژ بر روی بدن.

 ‫اجرای ماساژ و روش ها و تکنیک های آن ‫انجام ماساژ موضعی و ماساژ عمومی بدن.

 

‫عنوان : ‫رعایت موارد بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در محل کار

‫ دانش (تئوری): ‫ کلیات ، تعاریف و مفاهیم بهداشت فردی ، عمومی‫ بهداشت ماساژور و ماساژ گیرنده‫ بهداشت ابزار و تجهیزات مورد استفاده در ماساژ‫ بهداشت محیط کار ماساژ و روش های کنترل عفونت و بیماری ها در این محیط‫ عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی) و نقش آن ها در بروز‫حوادث و بیماری ها ‫ روش های تنظیم نور، دما، تهویه ، عایق بندی و طراحی و چیدمان محیط کار‫ عوامل آتش زا در محیط کار و روش های استفاده از خاموش کننده های دستی‫ , جعبه کمک های اولیه‫.

مهارت(عملی): بکارگیری امور حفاظت و بهداشت در محیط کار، جلوگیری از حوادث‫ناشی از کار و کنترل خطرهای محیط ‫ استفاده صحیح از ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی در ماساژ‫ تنظیم نور ، دما ، تهویه و عایق بندی محیط‫ کنترل دوره ای ابزار و تجهیزات مورد استفاده‫ استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی‫ استفاده صحیح از خاموش کننده های دستی‫استفاده از جعبه کمک های اولیه‫.

نگرش: ‫ جلوگیری از آسیب های ناشی از حوادث شغلی‫ دقت در کار ، نظم و انضباط در کار‫ صرفه جویی در مصرف آب ، مواد مصرفی شوینده ، ضد عفونی کننده و زمان‫.

ایمنی و بهداشت: ‫ استفاده از وسایل حفاظت فردی (ماسک-روپوش و لباس کار مناسب-کفش مناسب)‫.

توجهات زیست محیطی: ‫ تفکیک مناسب مواد زائد و دفع مناسب آنها.

‫عنوان: ‫ارزیابی عوامل ناشی از انجام ماساژ و بکارگیری دستورالعمل های ‫بیومکانیکی و ارگونومی (مهندسی انسانی)

‫دانش (تئوری): ‫ ویژگی انسان سالم و تعریف سالمت‫ بیماری های شغلی و علل بروز آن ها‫ بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار‫ تعریف و اهداف بهداشت کار‫ بیومکانیک و ارگونومی و تاثیر آن در بهره وری کار‫ تاثیر طراحی محیط کار بر سالمتی کاربر‫ کار استاتیک ، دینامیک و کار عضلانی و خستگی ماهیچه ای.

 

‫‫‫عنوان : ‫برقراری ارتباط موثر و مطلوب در محیط کار و رعایت اخلاق حرفه ای

‫ دانش (تئوری): ‫ راه های برقراری ارتباط صحیح و مناسب در محیط کار‫ - شیوه های ایجاد رابطه مثبت (روش های مناسب ایجاد ارتباط و نحوه‫برخورد مناسب با مراجعه کننده) ‫ - مسئولیت های قانونی و حرفه ای کاربر ماساژ‫ - روش های بهبود و تعالی حرفه ماساژ‫ - مخاطرات و کسب وکار ، موانع و چالش های اعمال اخلاق حرفه ای‫ - روش های آماده سازی مراجعه کننده جهت انجام ماساژ‫.

مهارت(عملی): بکارگیری ابتکار عمل، احساس مسئولیت و نظم در کلیه فعالیت هاای‫حرفه ای خود ‫ - رفتار مناسب با مشتری‫ - پر کردن فرم شرح حال مشتری‫ - توجه به نظر و سلیقه مشتری.

‫نگرش: ‫ رضایت مشتری‫ - تواضع به مشتری.

‫ایمنی و بهداشت: ‫  پوشش و لباس مناسب‫ - رعایت بهداشت فردی‫.

‫‫عنوان: ‫آمادگی ذهنی و جسمانی ماساژور و توسعه و حفظ آن

‫‫ دانش (تئوری): ‫ تعاریف و مفاهیم قدرت، سرعت، استقامت عضلانی، استقامت قلبی‫عروقی ، استقامت در قدرت و سرعت، تعادل و انعطاف پذیری ‫ انواع تمرینات کششی (ایستا، پویا و ...)‫ انواع شیوه های تمرینی‫ نیازهای اختصاصی آمادگی جسمانی در کاربر‫ روش های افزایش قدرت و استقامت در کاربر‫ روش های آرام سازی ذهنی‫ روش های قابلیت ارتقاء ذهنی کاربر‫.

مهارت(عملی): توسعه و حفظ فاکتورهای آمادگی جسمانی در کاربر (ماساژور)‫ کاربرد انعطاف پذیری- کشش ها - گرم کردن و سرد کردن‫ کاربرد تکنیک های جسمی کاربر‫ کاربرد تکنیک های ذهنی کاربر.

‫نگرش: ‫ توسعه آگاهی و توان فکری و جسمی ماساژور‫.

ایمنی و بهداشت: ‫ رعایت بهداشت فردی‫.

‫عنوان : ‫بکارگیری ساختار و نحوه قرارگیری (آناتومی) و عملکرد و رفتار ‫(فیزیولوژی) اندام ها

‫ دانش (تئوری): ‫ تعاریف و مفاهیم (اصطلاحات آناتومی، سطوح و محورهای اصلی‫بدن، نواحی بدن و.....) ‫ آناتومی اندام فوقانی و اندام تحتانی (استخوان ها– عضلات و‫عروق و اعصاب) ‫ آناتومی تنه و آناتومی سر و صورت (استخوان ها– عضلات و‫عروق و اعصاب) ‫ فیزیولوژی دستگاه های مختلف بدن‫ فیزیولوژی پوست‫.

مهارت(عملی): نشان دادن سطوح حرکتی و محورها روی بدن‫ اجرای انواع ماساژها بر روی این خطوط‫ قرار گیری کاربر و قرار دادن تخت ماساژ بار اساس محورها و‫سطوح حرکتی ‫- پیدا کردن نقاط ماشه ایی در استخوان ها و عضلات و اعصاب ,‫ پیدا کردن مسیر عروق و اعصاب و عضلات سطحی‫، ‫ انجام ماساژ روی عضلات با توجه به سر ثابت و متحرک عضلات، ‫ انجام ماساژ سطحی و عمقی روی عروق لنفاوی و عروق خونی بر‫اساس جریان لنف و خون ‫، ‫ تسلط بر سرعت و جهت اجرای تکنیک ها و میزان اعمال فشار‫.

نگرش: ‫ شناخت ساختار قسمت های مختلف اندام های بدن و تاثیرات فیزیولوژیک ماساژ.

‫‫‫عنوان: ‫کاربرد متدها و ممنوعیت ها و تاثیرات انجام ماساژ بر روی بدن

‫‫ دانش (تئوری): ‫ تاریخچه ماساژ در کشورهای صاحب نام در این حوزه و ایران‫ انواع سبک های ماساژ‫ انواع متد دستی، ابزاری، ترکیبی و استفاده از پا در ماساژ‫ ممنوعیت ها و احتیاط کاربرد ماساژ‫ انواع روغن ها و لوسیون های مورد استفاده در ماساژ‫ انواع تاثیرات ماساژ بر روی دستگاه های مختلف بدن.

‫ مهارت(عملی): ‫ مقایسه عملی ماساژ در جهان و ایران‫ تشخیص موارد ممنوعیت انجام ماساژ‫ تشخیص تاثیرات ماساژ بر قسمت های مختلف بدن‫ بکارگیری روغن ها و لوسیون ها‫.

نگرش: ‫ صرفه جویی در زمان و انرژی.

‫ایمنی و بهداشت : ‫ رعایت بهداشت فردی‫.

‫عنوان : ‫اجرای ماساژ و روش ها و تکنیک های آن

‫دانش (تئوری): ‫ انواع ماساژ نوازشی و تکنیک اجرای آن ها‫ انواع ماساژ مالشی و تکنیک اجرای آن‫ انواع ماساژ فشاری و تکنیک اجرای آن‫ انواع ماساژ مشت و مال و تکنیک اجرای آن‫ انواع ماساژ ضربه ای و تکنیک اجرای آن‫ انواع ماساژ لرزشی و تکنیک اجرای آن‫ انواع ماساژ حرکتی و تکنیک اجرای آن‫.

مهارت(عملی): ‫ ماساژ نوازشی ، تاثیر فیزیولوژیک و نحوه انجام آن‫ ماساژ مالشی ، تاثیر فیزیولوژیک و نحوه انجام آن‫ ماساژ فشاری ، تاثیر فیزیولوژیک و نحوه انجام آن‫ ماساژ مشت و مال ، تاثیر تاثیر فیزیولوژیک و نحوه انجام آن‫ ماساژ ضربه ای ، تاثیر فیزیولوژیک و نحوه انجام آن‫ ماساژ لرزشی ، تاثیر فیزیولوژیک و نحوه انجام آن‫ ماساژ حرکتی ، تاثیرفیزیولوژیک و نحوه انجام آن‫.

نگرش: ‫ صرفه جویی در زمان و انرژی کاربر.

‫ایمنی و بهداشت : ‫ رعایت بهداشت فردی.

‫توجهات زیست محیطی: ‫ دفع مناسب مواد زائد.

----------------------------------------------------------

2- ﻣﺎﺳﺎژ اﻳﺮاﻧﻲ :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد از ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺳﺎژاﻳﺮاﻧﻲ، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی واژه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎﺳﺎژ اﻳﺮاﻧﻲ، آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﺎق، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﻛﺎر، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه، اﺟﺮای ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﺑﺮآﻳﺪ.

ویژگی های کارآموز ورودی:

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم .

 حداقل توانایی جسمی و ذهنی : دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست.

مهارت های پیش نیاز : کاربر ماساژ.

‫‫٭ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺻﻄﻼﺣﻲ:

ﻣﺎﺳﺎژ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﺎﺳﺎژﻫﺎی ﻣﻼﻳﻢ و ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آرامﺗﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﺳﺎژ، ﻓﺮد ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﻨﺪه ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﺮﻛﺎت و ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ روی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﺮم ﺑﺪن اﺟﺮا ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ، ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن و ﺗﻨﻔﺲ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺪن ﻣﻲﮔﺬارد.

‫٭ اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ: ‫‪Iranian Massage

----------------------------------------------------------

3- ﻣﺎﺳﺎژ آروﻣﺎﺗﺮاﭘﻲ :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد از ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺳﺎژ آروﻣﺎﺗﺮاﭘﻲ، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎﺳﺎژ آروﻣﺎﺗﺮاﭘﻲ، ﻣﺸﺎوره ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب روﻏﻦ و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ، اﻧﺠﺎم آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﺎق، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﻛﺎر، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺎﺳﺎژ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪن ﺑﺎ روﻏﻦ و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮآﻳﺪ. و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺎﺳﺎژ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ویژگی های کارآموز ورودی:

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم .

 حداقل توانایی جسمی و ذهنی : دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست.

مهارت های پیش نیاز : کاربر ماساژ.

٭ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  اﺻﻄﻼﺣﻲ  : ﻓــﺮدی اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺣﺮﻛــﺎت و ﻣﻬــﺎرت ﻫــﺎی دﺳــﺘﻲ و ﻧﻴــﺰ اﺳــﺘﻔﺎده از روﻏــﻦ و ﻋﺼــﺎره ﮔﻴــﺎﻫﻲ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣــﻨﻈﻢ و ﺧــﺎص ﺑــﺮ روی ﺑﺎﻓــﺖ ﻫــﺎی ﺑــﺪن ﺟﻬــﺖ ﺗــﺎﺛﻴﺮ ﺑــﺮ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻋﺼــﺒﻲ ﻣﺮﻛــﺰی، ﻋﻀــﻼﻧﻲ، ﭘﻮﺳــﺖ، ﻣﻔﺎﺻــﻞ و ﮔــﺮدش ﺧــﻮن، ﺣﺮﻛــﺎﺗﻲ را اﻧﺠــﺎم ﻣــﻲ دﻫــﺪ ﻛــﻪ ﺑــﻪ رﻓــﻊ ﺗــﻨﺶ ﻫــﺎی ﻋﺼــﺒﻲ، ﮔﺮﻓﺘﮕــﻲ ﻋﻀــﻼﻧﻲ و رﻓــﻊ ﺧﺴــﺘﮕﻲ ﻫــﺎی ﺟﺴــﻤﻲ و روﺣــﻲ و اﻓــﺰاﻳﺶ آراﻣــﺶ و ﭘﻮﺳــﺘﻲ ﺷــﺎداب و ﻋــﺎری از ﻫــﺮ ﮔﻮﻧــﻪ ﻣﺸــﻜﻞ را ﺑــﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲ اورد.

 

‫٭ اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ: ‫‪Aromatherapy Massage

-----------------------------------------------------------

4- اﺟﺮای ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺖ ( دﻳﭗ ﺗﻴﺸﻮ):

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد از ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻤﻘﻲ ( دﻳﭗ ﺗﻴﺸﻮ)، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی واژه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻤﻘﻲ ( دﻳﭗ ﺗﻴﺸﻮ)، آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﺎق،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﻛﺎر، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه، اﺟﺮای ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻤﻘﻲ ( دﻳﭗ ﺗﻴﺸﻮ)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮلارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﺑﺮآﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺎﺳﺎژ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ویژگی های کارآموز ورودی:

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم .

 حداقل توانایی جسمی و ذهنی : دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست.

مهارت های پیش نیاز : کاربر ماساژ.

٭ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ( اﺻﻄﻼﺣﻲ ) :

ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﻛﺎت و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی دﺳﺘﻲ و ﻣﺎﺳﺎژی ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺧﺎص ﺑﺮ روی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎیﺑﺪن و ﻋﻤﻖ ﻋﻀﻼت، ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ، ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﮔﺮدش ﺧﻮن، ﺣﺮﻛﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪرﻓﻊ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ، ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ و ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻀﻼﻧﻲ و رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

٭ اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ  : ‫‪Deep Tissue Massage

---------------------------------------------------------

‫‫ ‫5- ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﺎی :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد از ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﺎی ﺳﻨﺘﻲ، آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﺎق و ﻣﺎﺳﺎژﻳﺴﺖ، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه، اﺟﺮای ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ ﺗﺎی ﺑﺮآﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺎﺳﺎژ درارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ویژگی های کارآموز ورودی:

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم .

 حداقل توانایی جسمی و ذهنی : دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست.

مهارت های پیش نیاز : کاربر ماساژ.

‫‫٭ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد   اﺻﻄﻼﺣﻲ   :

ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﺮی از ﺣﺮﻛﺎت ﺧﺎص و ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪه ای از ﻛﺸﺶ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن و ﻣﻬﺎرت در ﭘﻴﭽﺎﻧﺪن ﻋﻀﻼت و ﻣﻔﺎﺻﻞ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎدل ﺟﺴﻤﻲ و داﻣﻨﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ و رﻓﻊ ﺗﻨﺶ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﺑﻪ رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ‫٭ اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ:  ‫‪Thai Massage

-------------------------------------------------------

‫6-  ‫ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﻨﮓ:

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ،ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺗﺎﻕ ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﺎﺳﺎژ ،ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﺮﻡ ﻛﻦ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﺮﻳﺰ، ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭﺍﺟﺮﺍﻱ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺎﺳﺎژ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻥ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺭﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﺑﺮﺁﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻣﺎﺳﺎژ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.

ویژگی های کارآموز ورودی:

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم .

 حداقل توانایی جسمی و ذهنی : دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست.

مهارت های پیش نیاز : کاربر ماساژ.

‫٭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ( ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ):

ﻓﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﮕﻬﺎﻱ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ،ﺳﺎﻟﺖ ،ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﻭ ﺳﻨﮕﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﺮﻡ ﮔﻦ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﻨﮓ(ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﺏ) ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﺮﻳﺰ ﺳﺮﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

‫٭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ  :  ‫‪Stone Massage

-----------------------------------------------------------

7- ‫ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﻮﺋﺪی:

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد از ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﻮﺋﺪی، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی واژه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ،آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﺎق ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﻣﺎﺳﺎژ ، ،آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ، اﺟﺮای روش ﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪن ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮآﻳﺪ.

ویژگی های کارآموز ورودی:

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم .

 حداقل توانایی جسمی و ذهنی : دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست.

مهارت های پیش نیاز : کاربر ماساژ.

‫٭ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد( اﺻﻄﻼﺣﻲ ):

ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﻛﺎت و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی دﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺧﺎص ﺑﺮ روی ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﺑﺪن ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ، ﻋﻀﻼﻧﻲ ، ﭘﻮﺳﺖ ، ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺣﺮﻛﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ، ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ و رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

‫٭ اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ  : ‫‪Swedish massage

--------------------------------------------------------

8- ‫ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻤﻊ :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد از ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻤﻊ، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی واژه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﺻﻄﻼﺣﺎت، آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﺎق، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﻛﺎر، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه، اﺟﺮای ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻤﻊ ﺑﺮآﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺎﺳﺎژ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ویژگی های کارآموز ورودی:

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم .

 حداقل توانایی جسمی و ذهنی : دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست.

مهارت های پیش نیاز : کاربر ماساژ.

‫٭ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد   اﺻﻄﻼﺣﻲ   :

ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﻛﺎت و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی دﺳﺘﻲ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﻊ ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﻌﻄﺮ، ﻣﻐﺬی و ﺷﺎداب ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰی، ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﮔﺮدش ﺧﻮن، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺧﺎص ﺑﺮ روی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن ﺣﺮﻛﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ، ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ و رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ آراﻣﺶ و ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺷﺎداب و ﻋﺎری از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲ آورد.

‫٭ اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ:  ‫‪Candle Massage

----------------------------------------------------------

9- ‫ اﺟﺮای ‫ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻴﺎﺗﺴﻮ (ﻓﺸﺎری):

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد از ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻴﺎﺗﺴﻮ (ﻓﺸﺎری)آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﺎق و ﻟﻮازم ﻛﺎر ﻣﺎﺳﺎژﻳﺴﺖ، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه، اﺟﺮای ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻴﺎﺗﺴﻮ (ﻓﺸﺎری)و اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻴﺎﺗﺴﻮ (ﻓﺸﺎری)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﺑﺮآﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺎﺳﺎژ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ویژگی های کارآموز ورودی:

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم .

 حداقل توانایی جسمی و ذهنی : دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست.

مهارت های پیش نیاز : کاربر ماساژ.

‫‫٭ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  اﺻﻄﻼﺣﻲ  :

ﺷﻴﺎﺗﺴﻮ ، ﻟﻐﺖ ژاﭘﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺸﺎر ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آن اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ و آزاد ﺳﺎزی اﻧﺮژی ﺑﺪن اﺳﺖ. ﺷﻴﺎﺗﺴﻮ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎی ﻳﻮﮔﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺷﻴﺎﺗﺴﻮ از ﻓﺸﺎر اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و آرﻧﺞ و وزن ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﺮای ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی اﻧﺮژی داﺧﻞ ﺑﺪن و ﺟﺎری ﺳﺎزی اﻧﺮژی ﺟﻮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻴﺎﺗﺴﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﺗﺴﻜﻴﻦ درد، رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﺣﺘﻲ ﺷﺎداب ﺳﺎزی ﺟﺴﻢ و روح در ﺑﺴﻴﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

‫٭ اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ  :  ‫‪Shiatsu Massage

----------------------------------------------------------

10- ‫ﻣﺎﺳﺎژ ﻫﺮﺑﺎل(اربال) :

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد از ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺳﺎژ ﻫﺮﺑﺎل، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺧﻮاص ﺑﺴﺘﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻤﭙﺮس ﺷﺪه، ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮم ﻛﻦ، آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﺎق، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه، ﺑﺮآﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺎﺳﺎژ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ویژگی های کارآموز ورودی:

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم .

 حداقل توانایی جسمی و ذهنی : دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست.

مهارت های پیش نیاز : کاربر ماساژ.

‫٭ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺻﻄﻼﺣﻲ:

ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﻛﺎت و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی دﺳﺘﻲ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻤﭙﺮس ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ﺧﺎص ﺑﺮ روی ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﺑﺪن ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰی، ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﮔﺮدش ﺧﻮن ، ﺣﺮﻛﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ، ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ و رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ آراﻣﺶ وﭘﻮﺳﺘﻲ ﺷﺎداب و ﻋﺎری از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲ آورد.

‫٭ اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ: ‫‪Herbal Massage

---------------------------------------------------------

11- ‫ﻣﺎﺳﺎژ رﻓﻠﻜﺴﻮﻟﻮژی:

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﺮد از ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺳﺎژ رﻓﻠﻜﺴﻮﻟﻮژی، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی واژه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎﺳﺎژ رﻓﻠﻜﺴﻮﻟﻮژی، آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﺎق، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﻛﺎر، آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه، اﺟﺮای ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﮔﺮم ﻛﺮدن، اﺟﺮای ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﻣﺎﺳﺎژ رﻓﻠﻜﺴﻮﻟﻮژی و اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ رﻓﻠﻜﺴﻮﻟﻮژی ﺑﺮآﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺎﺳﺎژ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ویژگی های کارآموز ورودی:

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم .

 حداقل توانایی جسمی و ذهنی : دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست.

مهارت های پیش نیاز : کاربر ماساژ.

‫٭ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  اﺻﻄﻼﺣﻲ  :

ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وارد آوردن ﻓﺸﺎرﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ دﺳﺖ و دﻳﮕﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺎﺻﻲ از دﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ، ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻘﺎط ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ، ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان درد و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﺳﺎژﻳﺴﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﭘﻲ ﺑﺒﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎص روی دﺳﺖ و ﭘﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺮژی ﻣﺴﺪود ﺷﺪه در ﺑﺪن، اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮدش ﺧﻮن و اﻧﺘﺸﺎر ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺪورﻓﻴﻦ در ﺑﺪن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

‫٭ اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ  :  Reflexology Massage‫‪

---------------------------------------------------------

 

 

انجام عملیات کمکهای اولیه :

شایستگی است درحوزه بهداشت و ایمنی که با کارهایی از قبیل ارزیابی مصدوم،احیاء قلبی – ریوی، کنترل شکستگی و آسیب های عضلانی و آتل بندی، جلوگیری از خونریزی و بانداژکردن زخم در ارتباط می باشد.

ویژگی های کارآموز ورودی:

حداقل میزان تحصیلات : سوم راهنمایی.

 حداقل توانایی جسمی و ذهنی : دارا بودن سلامت کامل روانی و توانایی کار با دست.

مهارت های پیش نیاز : ندارد.

تعریف دقیق استاندارد ( اصطلاحی ) :
اقدامات اولیه ساده درجهت حفظ جان مصدوم که مانع از مرگ و یابدتر شدن اوضاع مصدوم و کاهش عوارض ناشی از آسیب تا رسیدن نیروی امدادی گردد.
٭ اصطلاح انگلیسی استاندارد ( و اصطلاحات مشابه جهانی ) : First Aid Operations

 

----------------------------------------------------------


برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

استان فارس شهر شیراز
09382429210 خانم مهندس مسرور


   32353261 - 071 : تلفن

----------------------------------------------------------

ترجمه مدارک فنی و حرفه ای

گواهی نامه های مهارت فنی حرفه ای که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر شده قابلیت ترجمه داشته و قابل پذیرش تمامی جهان است.

مهارت آموز جهت دریافت این مدرک طبق ضوابط سازمان آموزش فنی و حرفه ای در آزمونهای هماهنگ یا آنلاین سازمان فنی و حرفه ای که پس از پایان دوره می باشد، شرکت کرده و موفق به کسب نمره قبولی شود.

این گواهینامه ها در سایت رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای قابل استعلام می باشند. آدرس سایت استعلام http://portaltvto.com می باشد.

گواهینامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از سال ۱۳۹۲ صرفاً به‌ صورت الکترونیکی می باشد.

این مدارک به علت دارا بودن کد ملی آموزش شغل، بین المللی بوده و در سایر کشورها معتبر بوده و به رسمیت شناخته می شوند. همچنین قابل ترجمه رسمی می باشند.

این مدارک به علت دارا بودن کد بین المللی در سازمان جهانی کار (ILO) در ۱۸۶ کشور دنیا معتبر می باشد. لیست کشورهای عضو سازمان جهانی کار را در این لینک ILO مشاهده نمایید. همچنین صفحه رسمی ایران در سازمان جهانی کار را در این لینک ILO مشاهده کنید.

به علت وجود ضوابط رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و وجود آزمون تئوری و عملی، صدور مدارک حدود چند ماه زمان می برد.

فروش کفیر، فروش کامبوجا، فروش انواع بذرقارچ خوراکی ، آموزش قارچ ، آموزش کفیر، جزوه کفیر، آموزش کامبوجا ، جزوه کامبوجا ، آموزش قارچ صدفی ،آموزش قارچ دکمه ای ، اکسیرجوانی ، کامبوچا ، چای منچوری ، چای کمبو ،فروش اسپان قارچ ، آموزش طب سنتی ، آموزش ماساژ ، دیپلم آسان ، مهار----------------------------------------------------------ت جهت دیپلم کار و دانش