دوره های آموزشی

آموزشگاه کشاورزی سبزایران برگزارکننده دوره های آموزش  کشاورزی

 با ارائه مدرک سازمان فنی و حرفه ای

 (ویژه خواهران و برادران)

 معرفی برخی از  رشته ها ی آموزشگاه سبزایران استان فارس

 

 مرکز تخصصی آموزش کشاورزی پرورش انواع قارچ های خوراکی و گیاهان دارویی بابیش از 4 سال سابقه آموزش( ویژه خواهران وبرادران)

در رشته های زیر فعالیت های تخصصی خویش را برای علاقه مندان ارائه می دهد:

 

1-پرورش قارچ دکمه ای -آشنایی با انواع قارچ  های خوراکی آموزش کامل در زمینه  آماده سازی سالن و بستر کشت و تهیه فرمالاسیون  محلول های غذایی و کنترل  شرایط  رشد و تشخیص  و کنترل آفات و بیماری ها و برداشت محصول و فرآوری و بازار یابی  قارچ های خوراکی(طول دوره آموزشی  1.5 ماه).

 

2-پرورش قارچ  صدفی :آشنایی با قارچ های خوراکی آموزش کامل در زمینه آماده سازی  سالن و بستر کشت  تهیه فرمالاسیون  و محاول های غذایی ؛کنترل شرایط رشد وکنترل آفات و بیماری ها ؛برداشت محصول و فرآوری و بازار یابی این قارچ( طول دوره آموزشی 17 روز می باشد.)

 

3-دوره فروشنده گیاهان دارویی(عطاری): آموزش کاربرد ی در مورد  شناخت گیاهان دارویی ؛ خشک کردن و بسته بندی کردن آنها  و شناخت مواد موثره آن ها خواص وکاربرد آنها  وروشهای  تهیه دارو های گیاهی شامل تنتور ؛جوشانده ؛پماد و دمکرده  ، طول دوره آموزشی  3 ماه می باشد.

 

4-کاربر گیاهان دارویی(درمانگر گیاهی): آموزش تخصصی و کاربردی در مورد 170 گیاهان دارویی مهم ایران و جهان ومکانیسم اثر آنها وروشهای شناسایی  گیاهان دارویی  ،نسخه پیچی،نسخه های گیاهی  و ساخت کرم ها و لوسیون های گیاهی  شناخت  طبایع و مزاج و آشنایی با روشهای عصاره گیری .(دوره فروشنده و مزاج شناسی پیشنیاز این حرفه می باشد) ، طول دوره آموزشی  3 ماه می باشد.)

 

5-پرورش گیاهان آپارتمانی: آموزش شناخت، کاشت ، داشت ، نحوه تکثیر آماده سازی انواع بستر های کشت انتخاب و آماده سازی سیستم های کشت کاشت بذر و نشاء وکنترل  شرایط  رشد ؛هرس و تربیت گیاهان  زینتی و آپارتمانی تشخیص آفات و بیماری . طول مدت دوره 2 ماه می باشد.)

 

لازم به ذکر است شهریه های قید شده بر اساس نرخ نامه ی مصوب سازمان فنی وحرفه ای برای سال 1391 می باشد .پس از گذراندن دوره های آموزشی و توفیق در آزمون های تئوری و عملی ، مدرک از سوی سازمان فنی و حرفه ای اعطا می گردد.