مشاغل خانگی

« شرایط لازم برای متقا ضیان اخذ مجوز کسب و کار خانگی »
 

1- شرایط عمومی شامل: تابعیت جمهوری اسلامی ایران،حداقل سن بیست سال برای اشخاص پشتیبان ،نداشتن سلبقه کیفری موثر به تایید مراجع ذیصلاح (برای اشخاص پشتیبان)،داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازی برای متقاضیان مرد و اقامت در محل اجرای طرح(برای افراد مستقل)می شود.  
 

2- شرایط اختصاصی شامل:حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط برای اشخاص پشتیبان،ارایه گواهی آموزش و مهارت در رشته مورد نظر(دارای تاریخ اعتبار)،ارایه گواهی سلامت برای متقاضیان رشته های مرتبط با مواد غذایی و بهداشتی،تامین سهم آورده متقاضی حداقل به میزان 20 درصد سرمایه مورد نیاز ایجاد رشته شغلی (برای اشخاص پشتیبان)،داشتن ایده برای شروع فعالیت،داشتن توانایی مدیریت برای اداره کسبو کار می شود.همچنین از دیگر مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز کسب و کار خانگی که به تصویب اعضای کمیته مشاغل خانگی رسیده است شامل:تصویر شناسنامه و کارت ملی ،تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت برای متقاضیان مرد،گواهی عدم سوء پیشینه برای پشتیبان،تصویر گواهی آخرین مدرک تحصیلی و اصل و تصویر کارت مهارت مرتبط با رشته شغلی مورد تقاضا است.

  به گزارش فارس ،مراحل صدور مجوز در دستگاه های اجرای مرتبط با طرح های مشاغل خانگی به شرح زیر است:

  1- داشتن شرایط عمومی و اختصاصی .

  2- ارایه درخواست توسط متقاضی به دستگاه اجرایی ذیربط.

  3- تکمیل فرم های مربوطه و ارایه طرح توجیهی توسط متقاضی.

  4- ارایه مستندات مربوط به سهم آورده متقاضی-برای اشخاص پشتیبان.

  5- بررسی درخواست و طرح متقاضی توسط دستگاه اجرایی ظرف حداکثر یک هفته.

  6- صدور مجوز توسط دستگاه اجرایی با تایید اداره کل کار و امور اجتماعی ظرف 48 ساعت.

  بر این اساس وزیر کار و امو اجتماعی هفته گذشته در گفت و گو با اصحاب رسانه عنوان کرده بود ما منتظر ارائه طرح مشاغل خانگی از سوی مردم هستیم.

 شرایط پرداخت تسهیلات بانکی مشاغل خانگی

 

شیوه نظارت قبل از پرداخت تسهیلات شامل بررسی و اطمینان از داشتن مهارت،تجربه لازم ،اهلیت فرد توسط دستگاه اجرایی،بررسی دقیق طرح پیشنهادی توسط دستگاه اجرایی و نظارت بر تنظیم قراردادمیان پشتیبان و شاغلین تحت پوشش است.

  همچنین نظارت حین پرداخت تسهیلات شامل بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح توسط بانک است..بر اساس این گزارش نظارت پس از پرداخت تسهیلات شامل:نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات توسط بانک ،نظارت دستگاه اجرایی بر جذب افراد تحت پوشش در طرح از سوی پشتیبان ،نظارت های ادواری بر طرح ها توسط دستگاه اجرایی (دریافت گزارش از پشتیبان در فواصل زمانی معین)،بازدید از منازل مسکونی محل اجرای طرح و همچنین توسط پشتیبان و دستگاه اجرایی به صورت موردی و حداکثر 3 بار در طول دوره تولید و متناسب با نوع محصول است و نیز موارد فوق نافی وظایف ذاتی و نظارتی دستگاه های اجرایی ذیربط نخواهد بود.
 

  ضوابط پرداخت تسهیلات به متقاضیان

  شرایط عمومی پرداخت تسهیلات بر این اساس است که تمامی متقاضیان دارای مجوز کسب و کار خانگی برای 214 رشته شغلی که مورد تایید دستگاه اجرایی ذیربط هستند.می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.صندوق مهر امام رضا (ع)و بانک های عامل ترتیبی اتخاذ می نمایند که متقاضیان به سهولت و با رعایت قانون مشاغل خانگی و دستورالعمل های مربوطه و ضوابط فوق الذکر بتوانند از تسهیلات بهره مند شوند.همچنین تسهیلات قرض الحسنه اختصاصی به متقاضیان مستقل نباید از 35 درصد سهم تعیین شده در بانک بیشتر باشد.

  شرایط صندوق مهر امام رضا(ع) برای پرداخت تسهیلات

  بدین ترتیب حداکثر تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به متقاضیا نمستقل 50 میلیون ریال ،حداکثر تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پشتیبان یک میلیارد ریال ریال ،میزان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت به متقاضیانمتناسب با طرح توجیهی کسب و کار است و ضمنا طرح هایی که اشتغالزایی بیشتری دارند،در اولویت قرار خواهن گرفت.همچنین حداکثر دوره باز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با احتساب دوره تنفس 5 سال و پرداخت تسهیلات به متقاضیان پشتیبان به عنوان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش در مقابل تهیه تجهیزات مورد لزوم شغل مربوطه است.
 

  شرایط بانک های عامل برای پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی

  لازم به ذکر است که حداکثر تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به متقاضیان مستقل 30 میلیون ریال،حداکثر مدت باز پرداخت تسهیلات برای متقلضیان مستقل 3 سال،حداکثر تسهیلات پرداختی به نتقاضیا پشتیبان 10 میلیارد ریال است و نیز تسهیلات اختصای یافته بیش از 30 میلیون ریال به صاحبان کسب و کار خانگی (پشتیبان و مستقل)مشمول آئین نامه پرداخت یارانه تسهیلات صاحبان بنگاه های اقتصادی زود بازده و کارآفرین می شود.

جزوه کفیر، آموزش کامبوجا ، جزوه کامبوجا ،آموزش کفیر ، آموزش قارچ صدفی ، آموزش قارچ دکمه ای ، اکسیرجوانی ، کامبوچا ، چای منچوری ، چای کمبو ، فروش اسپان قارچ ، آموزش طب سنتی ، آموزش ماساژ ، دیپلم آسان ، مهارت جهت دیپلم کار و دانش ، آموزش طب سنتی ، طب سنتی ، ماساژدرمانی ، فروش بذر قارچ صدفی ، گیاه درمانی ، فروش کفیر و کامبوجا در شیراز ، فروش کفیر و کامبوجا در استان فارس ، مرکز آموزش و فروش قارچ‌ کفــیر و کامبوجا ، آموزش ساخت کرم های گیاهی ، آموزش دارو سازی گیاهی ، مدرک فنی و حرفه ای ، دیپلم کار و دانش ، kefir&kombucha  ، آموزش کرم سازی ، درمانگری گیاهی ، دانلود رایگان جزوه پرورش قارچ ، کاربر گیاهان دارویی ، آموزش عطاری ، ماساژ سنگ ، ماساژ ایرانی ، تای ماساژ ، کاربر ماساژ ، ماساژ سوئدی ، ماساژ شیاتسو ، شربت کامبوجا ، چای کامبوجا ،فروش کفیر درکامبوجا ، فروش کامبوجا در شیراز کفیر، فروش کامبوجا، فروش انواع بذرقارچ